Siirry pääsisältöön

FF2DH

Käynnissä Carbon Action

Carbon Action

Hanke auttaa elintarviketeollisuutta seuraamaan ja tehokkaasti minimoinaan ilmastovaikutuksiaan

From Footprints to Digital Handprints -Co-Innovation hankkeen tavoitteena on edistää vastuullisen ruoantuotantoekosysteemin kehittymistä Suomessa. Vastuullisuus nähdään yhtenä tärkeimmistä elintarvikealan kilpailutekijöistä.

Virallinen nimi

From Footprints to Digital Handprints – Carbon and greenhouse gas budget of agriculture

Kesto

2022–2025

Vastuu­henkilöt

Ulf Jahnsson, HKScan

Rahoittaja

Business Finland, Food from Finland 2.0 -ohjelma (Co-Innovation)

Tieteellä ja digitaalisuudella kohti pienempiä ilmastovaikutuksia

Ilmastovaikutukset ovat olennainen osa elintarviketeollisuuden ympäristöjalanjälkeä ja yleistä kestävyyttä. Maatalous aiheuttaa suurimman osan näistä ilmastovaikutuksista arvoketjun komponenteista.

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kehittää ja pilotoida maatalouden hiili- ja kasvihuonekaasubudjetin digitaalisen ratkaisun prototyyppiä Suomen elintarvikesektorille ja liittää tämä ratkaisu päätöksentekojärjestelmiin: elinkaarianalyyseihin, hiilijalanjälkiarvioihin ja kasvihuonekaasujen inventointijärjestelmiin.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi

  1. keräämme ja täydennämme peltokohtaisen hiili- ja kasvihuonekaasuarvioinnin ymmärrystä, dataa ja malleja
  2. kehitämme menetelmän hiili- ja kasvihuonekaasubudjettiarvion analysoimiseksi ja epävarmuuden vähentämiseksi
  3. kokoamme tämän tiedon digitaalisen ratkaisun prototyyppiin
  4. pilotoimme digitaalista ratkaisua
  5. integroimme sen elintarvikealan päätöksenteon tukijärjestelmiin

Nämä tulokset auttavat elintarviketeollisuutta seuraamaan tämänhetkisiä ilmastovaikutuksiaan, suunnittelemaan tehokkaita parannusstrategioita ja raportoimaan edistymisestä.

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml