Siirry pääsisältöön

Intuitio – päätöksenteon apurini

Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Tutkimus Carbon Action -viljelijöiden päätöksenteosta ja intuition osuudesta siinä

Tutkimus on uudenlainen avaus keskustelulle intuition osuudesta viljelijöiden päätöksenteossa. Tässä yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa selvitetään siirtymää uudistavaan viljelyyn tekevien Carbon Action -viljelijöiden päätöksentekoa, sekä sitä, kuinka he hyödyntävät intuitiotaan sen osana.

Virallinen nimi

Edelläkävijä-viljelijöiden siirtymä uudistaviin viljely-käytäntöihin – intuitio päätöksenteon osatekijänä

Kesto

2/2023–1/2027

Vastuuhenkilö

Soja Sädeharju

Vastuutahot

Itä-Suomen yliopisto, Baltic Sea Action Group

Rahoittaja

Maj ja Tor Nesslingin säätiö

Viljelijän päätöksenteon ytimessä

Intuitiolla tiedetään olevan keskeinen rooli edelläkävijäviljelijöiden päätöksenteossa. Maanviljelijöiden alati muuttuvassa toimintaympäristössä intuitiivinen päätöksenteko nousee arvoonsa, kun viljelypäätöksiä on tehtävä entistä nopeammin entistä epävarmemmissa olosuhteissa. Tässä tutkimuksessa selvitetään sitä, millä tavoin Carbon Actioniin osallistuvat viljelijät käyttävät intuitiotaan erilaisissa päätöksentekotilanteissa ja mitkä tekijät ovat yhteydessä tulokselliseen intuition käyttöön.

Tämä yhteiskuntatieteellinen tutkimus tuo esiin edelläkävijäviljelijöiden päätöksenteon intuitiivista puolta, pyrkii hälventämään mystiikkaa aiheen ympärillä sekä kannustaa avoimeen keskusteluun intuition käytöstä päätöksenteossa. Tavoitteena on tuottaa käytäntöön sovellettavaa tutkimusta, jonka avulla viljelijät oppivat tunnistamaan intuition osuutta päätöksenteossaan sekä rohkaistuvat kehittämään intuitiotaan apuvälineenä viljelypäätöksissään.

Lisätietoja

Soja Sädeharju, projektitutkija, Itä-Suomen yliopisto, soja.sadeharju@uef.fi | 040 777 5515

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml