Siirry pääsisältöön

MARVIC

Käynnissä Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Maaperän kasvihuonekaasutaseiden seuranta, raportointi ja varmentaminen Euroopassa

MARVIC-tutkimushanke kehittää ja testaa harmonisoituja ja yksilöityjä viitekehyksiä maatalousmaiden kasvihuonekaasutaseiden seuranta-, raportointi- ja varmennusjärjestelmille, keskittyen erityisesti maaperään.

Virallinen nimi

MARVIC – Developing and testing a framework for the design of harmonized, context-specific Monitoring, Reporting and Verification systems for soil Carbon and greenhouse gas balances by Agricultural activities

Kesto

1.6.2023-31.5.2027

Vastuuhenkilöt

Greet Ruysschaert (ILVO) Liisa Kulmala (IL), Julius Vira (IL), Layla Höckerstedt (IL)

Vastuutahot

Koordinaattori: Flanders Research Institute for Agriculture, Fisheries and Food (ILVO)

Ilmatieteen laitos (IL)

Rahoittaja

Horizon Europe Soil Mission (2022 call)

Kasvihuonekaasujen määritysten on täytettävä useita kriteereitä

Maaperän hiilen, sekä maasta vapautuvien ja siihen sitoutuvien kasvihuonekaasujen varastojen luotettava seuranta, raportointi ja varmennus (MRV) on edellytys tehokkaille ilmastonmuutoksen lieventämis- ja sopeuttamistoimille.

MARVIC -hankkeessa kehitetään MRV-viitekehystä, joka tarjoaa standardoidun seuranta-, raportointi- ja varmennusjärjestelmien suunnittelumallin kaikille julkisille tai yksityisille järjestelmäkehittäjille Euroopassa. Kehitystyön tulee olla linjassa EU:n hiilenpoistojen sertifiointimääräysten kanssa, ja järjestelmien tulee olla optimaalisia kustannusten ja mitattujen tai mallinnettujen tuloksen suhteen, sekä otettava huomioon maankäytön muutoksiin ja ilmastonmuutoksen kaltaisiin häiriöihin liittyvät riskit.

Järjestelmästä ja tarkoituksesta (esim. yhteisen maatalouspolitiikan tai yksityisten markkinoiden käyttämät mekanismit) riippuen, MRV-viitekehyksen tulisi mahdollistaa erilaisten määritystasojen (IPCC:n ohjeistuksen mukaiset TIER-tasot) käyttö. Viitekehyksen tulisi myös mahdollistaa MRV-järjestelmän sopeuttaminen haluttuun maantieteelliseen sijaintiin, saatavilla oleviin maankäytön tietoihin ja infrastruktuuriin, ja toimia hallinnollisesti ja taloudellisti tehokkaasti ollakseen houkutteleva maanomistajille.

Seuranta-, raportointi- ja varmennusjärjestelmien kehitys ja testaus

MARVIC, osana EU:n Maaperämissio -kokonaisuutta, pyrkii kehittämään ja testaamaan harmonisoituja ja kontekstisidonnaisia viitekehyksiä MRV-järjestelmien suunnittelun tarpeisiin. Hankkeessa keskitytään hiilivaraston muutoksiin maaperässä, puumassassa, sekä tutkitaan myös muita maaperän kasvihuonekaasupäästöjä. Hankkeen neljä maankäyttömuotoa ovat: viljelyssä ja pysyvinä laitumina olevat mineraalimaat, viljelyssä olevat turvemaat, sekä metsätalousmaat.

Kustannustehokkaan MRV-järjestelmän kehittäminen eri maankäyttötyypeille edellyttää erilaisten tietolähteiden ja mallinnuksen yhdistelmää. Hankkeessa näitä tietoja ja malleja käytetään ”rakennuspalikoina”, joita yhdistelemällä voidaan kehittää toimivia prosessiketjuja. Hankkeessa parannetaan ja optimoidaan erilaisia MRV-rakennuspalikoita ja tutkitaan vaihtoehtoja niiden yhdistämiseksi, tähdäten hiilitaseen luotettavaan laskemiseen. Erilaisia vaihtoehtoja testataan 12 Euroopan maassa.

Ilmatieteen laitos (IL) on hankkeen Työpaketin 3 toinen johtaja. Työpaketissa kehitetään luotettavia ja läpinäkyviä menetelmiä ja toiminnallisia prosessiketjuja (Operational Processing Chains, OPC) maaperän orgaanisen hiilivaraston muutosten ja kasvihuonekaasupäästöjen seurantaan. IL keskittyy saatavilla olevien mallien ja rakennuspalikoiden määrittämiseen, arvioi ja parantaa mallien suorituskykyä, sekä kehittää ja testaa OPC-prototyyppejä eri TIER-määritystasoilla.

MARVIC tukee EU:n hiilidioksidin poiston sertifiointimääräystä

EU:n hiilenpoistojen sertifiointia valmistellaan poistojen laajentamiseksi ja viherpesun torjumiseksi, mm. asettamalla laatuvaatimuksia hiilen määritykselle, lisäarvon laskemiselle, pitkäaikaiselle pysyvyydelle ja toimien kestävyydelle. MARVIC keskittyy erityisesti menetelmiin ja standardeihin luotettavien hiilidioksidin poistojen määrityksen osalta.

Ota yhteyttä

Liisa Kulmala (Ilmatieteen laitos), liisa.kulmala@fmi.fi

Layla Höckerstedt (Ilmatieteen laitos), layla.hockerstedt@fmi.fi

HANKKEESSA MUKANA

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml