Siirry pääsisältöön

Sadan hiilitilan toisien maanäytteiden käsittely ja analysointi osana Carbon Action -tutkimusta

Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Tutkimusta hiilen varastoitumisesta maaperään

Hankkeen tavoitteena on hiilen varastoitumisen selvittäminen laboratorioanalyysien avulla sadan hiilitilan koealueilta sekä niiden vertailualueilta.

Virallinen nimi

Sadan hiilitilan toisien maanäytteiden käsittely ja analysointi osana Carbon Action -tutkimusta

Kesto

2023/07 – 2024/03

Vastuuhenkilöt

Eija Hagelberg

Vastuutahot

BSAG

Rahoittaja

MTK:n säätiö

Carbon Action -maatilat edelläkävijöinä

Carbon Actionin käynnistyessä haettiin hankkeeseen mukaan maatiloja testaamaan hiiliviljelymenetelmiä pelto-olosuhteissa. Vuonna 2018 mukana oli n. 110 maatilaa, ja keväällä 2023 mukana on edelleen 95 maatilaa. Kaikkia yhdistää kiinnostus kestävään maaperän hoitoon sekä ratkaisijan rooliin ilmastonmuutoksen hillitsemisessä.  

Maanäytteet koe- ja vertailulohkoilta

Hiilitilat ovat valinneet omilta pelloiltaan kokeiluun sopivan n. 3 hehtaarin kokoisen peltolohkon, jonka toisella puolikkaalla on viiden kasvukauden ajan toteutettu hiilen varastoitumisen menetelmiä, toisen puolikkaan toimiessa vertailualana.

Sekä kokeilualueilta että vertailualueilta viljelijät ottivat maanäytteet (0-20 cm) ennen hiiliviljelyn aloittamista joko syksyllä 2018 tai keväällä 2019. Samoilla paikoilla näytteenotto toistetaan viiden kasvukauden jälkeen, syksyllä 2023. Jokaiselta lohkolta (koelohko ja vertailulohko) otetaan maanäytteet kolmesta paikasta, joten näytteitä otetaan yhteensä n. 600 kappaletta.

Maanäytteille laboratorioanalyysit

Maanäytteiden hiilen määrä selvitetään Helsingin yliopiston tutkimuslaboratoriossa professori Jussi Heinonsalon tutkimusryhmässä. Eurofins-laboratorio tekee näytteistä ns. öljykasvipaketti-analyysin ja selvittää hehkutushäviön ja tuhkan määrän.

Hivenaineanalyysi on merkittävä osa tutkimusta, sillä ravinnetasapainolla ja maaperän muuttuvilla ominaisuuksilla (kuten pH) voi olla vaikutusta eroavaisuuksiin maanäytteiden hiilipitoisuuksissa.

MTK:n säätiön rahoitus mahdollistaa maanäytteiden ottoon tarvittavien materiaalien hankinnan ja postituksen viljelijöille sekä laboratorioanalyysit.

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml