Siirry pääsisältöön

Kestävä ruokajärjestelmä Bernerin sitoumuksen ydin

Käynnissä Rehevöityminen

BERNER OY SITOUMUS

Bernerin Itämeri-sitoumuksen ytimessä on maaperän kasvukunnon parantamisesta ja hiilensidonnasta oppiminen ja siitä viestiminen. Berner liittyy myös osaksi Carbon Action -yritysalustaa. Kyseessä on uusi sitoumus, joka jatkaa jo vuonna 2017 aloitettua yhteistyötä.

SITOUMUKSEN ANTAJA

Berner

KÄYNNISSÄ

Sitoumus annettu 2020

KESTO

2020–2025

Berner Oy:n Itämeri-sitoumuksen keskiössä on oppia ja viedä viestiä maaperän kasvukunnon parantamisesta ja hiilensidonnasta sekä hyödyntää tätä tietoa Bernerin omassa tuote- ja palvelukehityksessä. Tavoitteena on edistää kestävää ruokajärjestelmää. Sitoumus painottuu etenkin BSAG:n koordinoiman Carbon Action -hankkeen ympärille.  

Sitoumuksen tavoitteet

1

Berner sitoutuu kouluttamaan Viljelijän Berner -liiketoimintayksikkönsä henkilöstöä maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa edistäviin viljelymenetelmiin. Ensisijaisena tavoitteena on, että henkilöstö pystyy tämän jälkeen hyödyntämään tietoa tarjotessaan palveluja ja suositellessaan sopivia tuotteita Bernerin asiakkaille. Berner selvittää myös mahdollisuuksia järjestää syvällisempää koulutusta henkilöstölleen. Koulutuksen ensimmäinen vaihe toteutetaan vuoteen 2021 mennessä ja mahdollinen jatkokoulutus sitoumuksen aikana.

2

Berner sitoutuu koko sitoumuksen ajan sisällyttämään maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa edistäviä viljelymenetelmiä koskevaa tietoa laajasti sisäiseen ja ulkoiseen viestintäänsä Viljelijän Berner -liiketoimintayksikössä. Järjestetään esimerkiksi viljelijätilaisuuksia, webinaareja ja muita tapahtumia, joissa tietoa pyritään viemään etenkin viljelijäkenttään. Berner käyttää digitaalista oppimisalustaansa (BOA) mahdollisuuksien mukaan tiedon välittämiseen, jotta sisäiset ja ulkoiset sidosryhmät saavat tietoa helposti. 

3

Berner sitoutuu kehittämään Viljelijän Berner -tuoteportfoliotaan sitoumuksen voimassaoloaikana siten, että se tukee maaperän kasvukuntoa ja hiilensidontaa edistäviä viljelymenetelmiä

Asiantuntevana ja vahvana toimijana suomalaisessa maatalouskaupassa meillä on hyvät edellytykset hiiliviljelyn tietoisuuden ja osaamisen lisäämiseen.

Kalle Erkkola, liiketoimintajohtaja, Berner

Berner liittyy mukaan Carbon Action -hankealustan yritysverkostoon, joka mahdollistaa eri ruokaketjun toimijoiden yhteistyön ja oman toiminnan kehittämisen hiiliviljelyn tiimoilta. Lisäksi Berner sitoutuu tuomaan Carbon Action -alustan toimintaa esiin omassa viestinnässään.  

Sitoumuksen toteutumista seurataan vuosittaisilla tapaamisilla ja raportoinnilla.  

OTA YHTEYTTÄ

Tanya Santalahti

Erityisasiantuntija, yritysyhteistyö; uudistava maatalous

+358 50 550 3240

tanya.santalahti@bsag.fi

TUTUSTU ITÄMERI-SITOUMUKSEN TEKIJÖIHIN

AJANKOHTAISTA

image/svg+xml