Siirry pääsisältöön

KYMEN VESI — JÄTEVESISTÄ VASTAUKSIA ITÄMEREN KOHTALONKYSYMYKSIIN

Yrityslahjoitus, Itämeri-sitoumus, Ship Waste Action

Kymen Vesi osallistuu sitoumuksellaan BSAG:n Ship Waste Actioniin analysoimalla rahtilaivojen jätevesiä. Itämerellä liikennöi joka hetki noin 2 000 rahtialusta, ja näillä aluksilla seilaa arvioilta 25 000 merenkulkijaa. Rahtialuksilla syntyvät talous- ja käymäläjätevedet saa laillisesti purkaa Itämereen.

Jätevesistä saadaan tärkeää tietoa

Kymen Vesi kerää näytteitä, analysoi tuloksia ja raportoi HaminaKotkan satamassa käyvien rahtilaivojen jätevesien ominaisuuksista. Miten pahasti laivojen jätevedet rehevöittävät Itämerta? Miten tehokkaasti laivojen käsittelylaitteistot toimivat? Miten jätevesien ominaisuudet vaikuttavat niiden hyötykäytön mahdollisuuksiin? Näihin kysymyksiin Kymen Vesi auttaa löytämään vastauksia ja lisää siten tietoa rahtilaivoilla syntyvien jätevesien hyötykäytön mahdollisuuksista.

Jätevesi toimitetaan biokaasun raaka-aineeksi

Kymen Vesi puhdistaa rahtialusten jätevedet omassa laitoksessaan. Prosessissa syntyvä jätevesiliete jalostetaan biokaasulaitoksessa uusiutuvaksi energiaksi – biokaasuksi. Kymen Vesi on tärkeässä roolissa myös silloin, kun satamaan saapuu yksittäinen loistoristeilijä. Isoilla matkustaja-aluksilla voi olla jätevettä poikkeuksellisen suuri määrä kerralla, ja sen vastaanottamisessa ja käsittelyssä satama tarvitsee hyviä yhteistyökumppaneita.

Yhteistyö alkoi 2021 ja se pitää sisällään myös merkittävän lahjoituksen BSAG:n Itämeri-työhön.

Ympäristövastuullisuus on yrityksellemme tärkeä arvo ja etsimme koko ajan uusia keinoja konkreettisten ympäristötekojen toteuttamiseksi omassa toiminnassamme. Ship Waste Action on esimerkki hankkeesta, jossa voimme olla ulkopuolisena mukana toteuttamassa tärkeää ympäristötekoa. Koemme että myös välillinen vaikuttaminen on osa strategisten tavoitteidemme mukaista toimintaa, jonka tavoitteena on meille kaikille puhtaampi Itämeri.

Emmi-Maria Ukko, laitospäällikkö, Kymen Vesi

Ota yhteyttä

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö 26.4.2024 asti.

Tutustu kumppaneihimme

image/svg+xml