Siirry pääsisältöön

SALAOJITUKSEN TUKISÄÄTIÖ – TIETO PELLON VESITALOUDESTA AUTTAA VILJELIJÄÄ JA ITÄMERTA

Itämeri-sitoumus

Suomessa toimiva Salaojituksen Tukisäätiö edistää tiedonkulkua siitä, miten salaojitus nostaa satotasoa ja vähentää ravinteiden huuhtoutumista Itämereen.  

Pellon toimiva salaojitus parantaa maan kasvukuntoa, vähentää ravinnevalumia ja nostaa satotasoja.

Yhteistyön tavoitteena tiedon jalkauttaminen ja sidosryhmien yhteistyön lisääminen

Pellon toimiva salaojitus edistää maan hyvän kasvukunnon saavuttamista ja ylläpitoa, vähentää ravinnevalumia ja nostaa satotasoja. Pellon hyvä kasvukunto puolestaan on ensiarvoisen tärkeä kestävässä ruuantuotannossa ja Itämereen päätyvän ravinnemäärän pienentämisessä. 

Salaojituksen tukisäätiö aloitti vuonna 2015 yhteistyön BSAG:n kanssa tekemällä ensimmäisen Itämeri-sitoumuksensa. Sitoumuksen tavoitteena on jalkauttaa tietoa pellon vesitaloudesta sekä lisätä asian parissa työskentelevien sidosryhmien välistä yhteistyötä. 

Tiedonvaihtoa ja monipuolisia keskusteluja seminaareissa 

Salaojituksen tukisäätiö järjestää sitoumuksen myötä kansallisia ja kansainvälisiä seminaareja viljelijöille, tutkijoille ja viranomaisille. BSAG ja Salaojituksen Tukisäätiö ovat järjestäneet jo kolme yhteistä seminaaria maan kuivatuksen ja sen ympärille linkittyviin ympäristökysymyksiin liittyen vuosina 2016, 2018 ja 2020.

Seuraava seminaari järjestetään syksyllä 2022. Seminaarien järjestämisessä ovat mukana olleet myös Salaojayhdistys ry sekä Maa- ja vesitekniikan tuki ry.

Tutkimustietopankki helpottaa tiedon etsimistä ja löytämistä 

Osana Itämeri-sitoumustaan Salaojituksen Tukisäätiö ylläpitää ja päivittää itse julkaisemaansa tutkimustietopankkia.

Tietopankki on kaikille avoin, ja sieltä löytyy vastauksia maankuivatuksen, salaojituksen ja pellon vesitalouden hallinnan erilaisiin kysymyksiin koskien esimerkiksi ympäristövaikutuksia ja vesistökuormitusta.   

Yhteistyön Etapit

2024

Järjestetään seminaari, jonka aihe tarkentuu lähempänä.

2022

Seminaari vesitalouden hallinnasta, keinoista sopeutua ilmastonmuutokseen ja lisätä luonnon monimuotoisuutta. Lisäksi innovaatiokilpailu salaojituksen kestävästä kehittämisestä.

2020

400 osallistujaa seminaarissa Maankäyttö ja vesitalouden hallinta muuttuvassa ympäristössä.

2016

Kaikille avoin tutkimustietopankki julkaistu.

image/svg+xml

Olemme saaneet järjestämistämme seminaareista runsaasti positiivista palautetta. Seminaarien mahdollistama tiedonvaihto eri alojen ja toimijoiden välillä luo edellytykset kokonaisvaltaiseen asioiden ymmärrykseen. Tutkimustietopankin jatkuvalla päivittämisellä tähtäämme samaan – kun tuoretta tutkimustietoa löytyy kootusti, on helpompi ymmärtää erilaisten näkökulmien merkitys omalle tutkimukselle.

Seija Virtanen, toiminnanjohtaja, Salaojituksen Tukisäätiö

Ota yhteyttä

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö 26.4.2024 asti.

Tutustu kumppaneihimme

image/svg+xml