Siirry pääsisältöön

GOFORE  – DATA JA PALVELUMUOTOILU VAUHDITTAVAT MATKAA KOHTI UUDISTAVAA VILJELYÄ  

Itämeri-sitoumus, Yrityslahjoitus, Carbon Action

Digitaalisten palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen keskittynyt Gofore käyttää ruokajärjestelmän dataa ja omaa osaamistaan uudistavan viljelyn edistämiseen.

Viljelijät, viranomaiset, yritykset ja kuluttajat tarvitsevat ruokajärjestelmän piirissä liikkuvaa tietoa toimintansa parantamiseksi, mutta tieto on usein hajallaan erilaisissa järjestelmissä.

Gofore hyödyntää digitalisaatiota kestävän kehityksen haasteiden ratkaisemisessa

Ruokajärjestelmän piirissä liikkuu paljon tietoa, ja dataa syntyy jatkuvasti lisää muun muassa mittaamisen, havainnoinnin ja tutkimuksen myötä. Monet toimijat kuten viljelijät, viranomaiset, yritykset ja kuluttajat tarvitsevat tätä tietoa toimintansa parantamiseksi, mutta tieto on usein hajallaan erilaisissa järjestelmissä.

Gofore pystyy digitalisaation osaamisellaan auttamaan tiedon järjestämisessä niin, että se on helposti saatavilla ja käyttäjille ymmärrettävää.

Yhtiö tukee ratkaisujen kehittämistä myös palvelumuotoilun osaamisellaan. Tavoitteena on nopeuttaa Carbon Action -alustan työtä maaperän hiilensidonnan lisäämiseksi ja vesistöjen kuormituksen vähentämiseksi.  

Neuvonantoa ja rahallista tukea vauhdittamaan BSAG:n Itämeri-työtä

Gofore on tehnyt Itämeri-sitoumuksen ja yhtiö auttaa BSAG:ta jokapäiväisessä työssä kumpuavista digitaalisissa haasteissa. Yhteistyön aikana Gofore on toiminut neutraalina neuvonantajana digitaalisen oppimisympäristön ja CRM-järjestelmän valintaan ja kehitykseen liittyen.  

Asiantuntija-avun ja yritysyhteistyön lisäksi Gofore sitoutuu tukemaan BSAG:n toimintaa vuosittain erikseen määriteltävällä summalla.

On kiehtovaa, miten monen eri alan asiantuntemusta Carbon Action tuo yhteen. Tämä on meille mahdollisuus kehittää ymmärrystämme siitä, miten systeemisiä haasteita ratkaistaan verkostomaisen toiminnan avulla. Lisäksi tämä antaa työntekijöillemme mahdollisuuden antaa panoksensa tärkeään kestävän kehityksen työhön.

Kristiina Härkönen, kestävän kehityksen johtaja, Gofore

Ota yhteyttä

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö 26.4.2024 asti.

Tutustu kumppaneihimme

image/svg+xml