Siirry pääsisältöön

Ålandsbankenin Itämeriprojekti myöntää jatkorahoituksen Elävä Itämeri -hankkeelle merellisen monimuotoisuuden suojeluun

Uutinen Yritysyhteistyö

Baltic Sea Action Groupin vuonna 2019 käynnistämä, meriluonnon monimuotoisuuden suojelua edistävä Elävä Itämeri -hanke saa jatkoa. Hankkeen rahoittajana ja strategisena kumppanina toimiva Ålandsbankenin Itämeriprojekti on myöntänyt hankkeen toiselle vuodelle 80 000 euron jatkorahoituksen.

Elävä Itämeri -hankkeen tavoitteena on edistää Itämeren vedenalaisen luonnon suojelua, hyödyntäen Vedenalaisen meriluonnon monimuotoisuuden inventointiohjelma VELMU:n keräämää tietoa monimuotoisuuden kannalta arvokkaimpien vedenalaisten alueiden sijainnista. Monimuotoisuus on runsainta matalissa vesissä saarten läheisyydessä, eli usein yksityisessä omistuksessa olevilla vesialueilla. Yksityisten omistajien kannustaminen suojeluun on yksi Elävä Itämeri -hankkeen päätavoitteista.

”Itämeren eliöstö on kaunis ja ainutlaatuinen, ja VELMU-ohjelmassa koottu tieto tarjoaa loistavan mahdollisuuden kohdistaa suojelutoimenpiteet luontoarvojen säilymisen kannalta tehokkaimmalla tavalla. Yksityisten suojelualueiden perustaminen on vesialueiden omistajille konkreettinen keino suojella elintärkeää luonnon monimuotoisuutta ja Itämerta”, sanoo Elävä Itämeri -hankkeen projektipäällikkö Anna Klemelä.

Pilottikohteena hankkeessa toimii Gullkronan saari, jonka ympäriltä löytyy VELMU-aineiston mukaan monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita. Metsähallitus teki alueella tarkempia sukelluksia viime syksynä, ja pinnan alta löytyikin mm. rakkohaurua ja sinisimpukkaa. Gullkronan avulla selvitetään yksityisen suojelualueen perustamiseen liittyviä käytännön vaatimuksia ja haasteita. Samalla Gullkrona toimii case-esimerkkinä, jonka kautta monimuotoisuuden merkityksestä ja sen suojelusta voidaan viestiä suuremmalle yleisölle.

Hankkeen toinen vuosi jatkaa jo aloitettua työtä Gullkronan suojelupilotin edistämiseksi. Myös uusia potentiaalisia suojelualueita selvitetään mm. yhteistyössä Espoon kaupungin kanssa. Merellisen monimuotoisuuden merkitystä tuodaan sekä suuren yleisön että päättäjien tietoon järjestämällä aiheeseen liittyviä tapahtumia ja tuottamalla monipuolista viestintämateriaalia. Yksityisen suojelun käytäntöjä ja vaihtoehtoja selkeytetään syksyllä julkaistavalla Elävä Itämeri -suojelusivustolla. Yritysyhteistyön mahdollisuuksia suojelutyössä kartoitetaan esimerkiksi tekemällä yhteistyötä vastikään käynnistyneen BSAG:n meriliikennehankkeen kanssa.

”Töitä monimuotoisuuden suojelemiseksi riittää, ja olemmekin iloisia, että voimme jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä Ålandsbankenin Itämeriprojektin kanssa ja edistää yhteisen Itämeremme elinvoimaisuutta”, Klemelä toteaa.

”Luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen on maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuudelle ilmastonmuutokseen verrattavissa oleva uhka. Nämä ongelmat linkittyvät myös Itämereen. Ålandsbankenin Itämeriprojekti on pitkään tukenut Itämeren tilaa edistäviä hankkeita ja on hienoa, että voimme jatkaa tätä hyvin käynnistynyttä yhteistyötä BSAG:n kanssa”, toteaa Ålandsbankenin Suomen johtaja Anne-Maria Salonius.

BSAG ei toimi hankkeessa yksin, vaan mukana on osaava joukko mm. Suomen ympäristökeskuksesta, Metsähallituksesta, ympäristöministeriöstä, Tvärminnen eläintieteelliseltä tutkimusasemalta, ELY-keskuksesta sekä Åbo Akademista. Yhteistyö näiden tahojen kanssa jatkuu myös hankkeen toisella kaudella.

Lue Itämeriprojektin tiedote jatkorahoituksesta täältä.

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml