Siirry pääsisältöön

CLIMAFARM

Käynnissä Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Analyysia maatalouden ilmastovaikutuksista ja hiilibudjetista

Elintarvikeyrityksillä on kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, ja kuluttajat ovat yhä tietoisempia ruoan ilmastovaikutuksista. Avoimia ja luotettavia keinoja todentaa päästöjä puuttuu kuitenkin edelleen. CLIMAFARM -hanke rakentaa maaperän hiilensidonnan todentamisjärjestelmän ja palvelun elintarvikesektorin sidosryhmien tarpeisiin.

Virallinen nimi

Analyysia maatalouden ilmastovaikutuksista ja hiilibudjetista – CLIMAFARM

Kesto

2024–2025

Vastuuhenkilöt

Jari Liski

Vastuutahot

Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopisto, ACCC-lippulaivahanke

Maaperän hiilensidonnan todentamisjärjestelmä ja palvelu elintarvikesektorin sidosryhmien tarpeisiin

Ruoantuotanto aiheuttaa kolmanneksen maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä, joista 71 % syntyy maataloudesta ja maankäytön muutoksista. Suomalaisilla ja ulkomaisilla elintarvikeyrityksillä on kunnianhimoisia ilmastotavoitteita, ja kuluttajat ovat yhä tietoisempia ruoan ilmastovaikutuksista. Avoimia ja luotettavia tieteeseen perustuvia keinoja seurata, raportoida ja varmentaa päästöjä puuttuu kuitenkin edelleen.

CLIMAFARM-hankkeen pääasiallinen tavoite on rakentaa hiilensidonnan todentamis- eli MRV-järjestelmä (eng. monitoring, reporting, verification) ja palvelu elintarvikesektorin sidosryhmien tarpeisiin. Hanke tukeutuu Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskus -lippulaivahankken (ACCC) luonnontieteelliseen tutkimukseen, jossa kehitetään ilmastoystävällisiä maankäytön käytäntöjä ja menetelmiä niiden vaikutusten arvioimiseksi.

CLIMAFARM-hankkeessa tutkitaan tapoja soveltaa näitä menetelmiä maataloudessa sekä pilotoidaan ja testataan nykyisen MRV-järjestelmän soveltuvuutta käytännön elintarvikesektorin arvoketjuissa ja parannetaan sitä vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa. Hankkeen tarkoituksena on luoda MRV-järjestelmä ja palvelu, jotka vastaavat yritysten tarpeisiin ja ovat myös yhteensopivia kansallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden kanssa.

CLIMAFARM tukee elintarvikesektorin sidosryhmien kaupallisia tavoitteita

Hanke edistää koko MRV-järjestelmän, sen komponenttien ja niihin liittyvien potentiaalisten arviointipalveluiden kaupallistamista. Tähän pyritään kehittämällä nykyisiä menetelmiä kohti käytännöllistä MRV-järjestelmää maatalouden hiilibudjetin ja muiden ilmastovaikutusten arvioimiseksi.

Tämä työ tukee elintarvikeyritysten ja viljelijöiden kaupallisia pyrkimyksiä, sekä mahdollistaa palveluiden tilaamisen kestävien toimien arvioimiseksi ja vaikutusten seuraamiseksi. Lisäksi tavoitteena on tukea julkista sektoria parantamalla nykyisiä ennustusmenetelmiä, sekä tarjoamalla seurantamenetelmää maatalous- ja ilmastopolitiikan vaikutusten arviointiin.

Hankkeen tavoitteet

  1. Tarkentaa MRV-järjestelmää maatalouden osalta ja arvioida sitä tieteen, viljelijöiden, yritysten ja julkisen sektorin näkökulmista.
  2. Tunnistaa kehitysideoita ja suunnitella niiden toteutus.
  3. Pilotoida parannettua järjestelmää valittujen elintarvikeyritysten arvoketjuissa.
  4. Analysoida pilotoinnin tuloksia ja arvioida alkuperäistä järjestelmää uudelleen.
  5. Arvioida tarkastettua todentamisjärjestelmää yleisesti tunnustettujen standardien ja vaatimusten mukaisesti.

Ota yhteyttä

Jari Liski, Ilmatieteen laitos, jari.liski@fmi.fi

Layla Höckerstedt, Ilmatieteen laitos, layla.hockerstedt@fmi.fi

Hankkeessa mukana

Suomen akatemian kolmikielinen logo

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml