Siirry pääsisältöön

MAANEUVOS

Käynnissä Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Maan kasvukunnon osaamisen laajentaminen kasvintuotannon osaajien keskuudessa.

Maan kasvukuntoon panostamisella voi saavuttaa monia hyötyjä. Samoilla toimenpiteillä voidaan esimerkiksi nostaa satotasoja ja vähentää ravinnehuuhtoumia vesistöihin. Maaneuvos-hankkeessa koulutetaan nykyisiä ja tulevia maan kasvukunnon osaajia ja integroidaan koulutuskokonaisuus maatalousalan opetukseen.

Virallinen nimi

MAANEUVOS
Maan kasvukunnon täydennys-koulutus nykyisille ja tuleville kasvintuotannon osaajille

Kesto

2023–2024

Vastuuhenkilöt

Eija Hagelberg

Vastuutahot

Baltic Sea Action Group
Seinäjoen ammattikorkeakoulu
Peimarin koulutuskuntayhtymä
Luonnonvarakeskus

Rahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriön Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuus

Koulutusta maan kasvukunnosta

Hankkeessa järjestetään maan kasvukunnon koulutusta 20:lle kasvintuotannon nykyiselle ja tulevalle asiantuntijalle.

Uusi koulutuskokonaisuus viedään Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Livian opinto-ohjelmiin. Koulutukseen tarvittavaa materiaalia päivitetään ja täydennetään. 

Hankkeen puitteissa tuotetaan myös talousselvitys maan kasvukunnon hoitoon liittyen.

Osaaminen maan kasvukunnosta uudelle tasolle

Tehokkaista toimenpiteistä on olemassa tutkimustietoa, mutta neuvojien osaaminen vaatii kehittämistä ja täydentämistä.

Vuosina 2019–2022 toteutettiin Maaneuvo-hanke, jossa kasvintuotannon neuvojien valmennus tuotti 16 maan kasvukunnon huippuosaajaa eri puolille maata. Koulutustyö jatkuu uudessa Maaneuvos-hankkeessa, lisäksi maan kasvukunnon koulutus integroidaan osaksi maatalousoppilaitosten opetusta.

Maaneuvos-hankkeen päätavoite on maan kasvukunnon osaamisen laajentaminen nykyisten ja tulevien kasvintuotannon osaajien keskuudessa. Osaajilla tarkoitetaan sekä neuvojia ja muita maatalouden asiantuntijoita. 

Maaneuvos-hankkeen budjetti on 350 000 euroa ja se toteutetaan vuosina 2023–2024. Hanke liittyy BSAG:n hallinnoimaan Carbon Action -alustaan.

HANKKEEN TAVOITTEET

Työpaketti 1

Maaneuvo-opetus

Maaneuvos-hankkeessa viedään Maaneuvo-hankkeessa kehitetty jatkuvan oppimisen toimintamalli Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja Livian opetussuunnitelmiin.

Työpaketti 2

Täydennyskoulutus

Hankkeessa koulutetaan 20 nykyistä ja tulevaa kasvintuotannon asiantuntijaa maan kasvukunnon huippuosaajiksi Maaneuvo-hankkeen mallin mukaisesti.

Työpaketti 3

Taloudellinen tarkastelu

Maaneuvos-hankkeen puitteissa tehdään maan kasvukunnon hoitoon liittyvää talouslaskentaa viidellä maatilalla.

Työpaketti 4

Koulutusmateriaalit

Hankkeen tavoitteena on myös päivittää ja täydentää koulutusmateriaaleja vastaamaan tulevien vuosien koulutustarpeita.

image/svg+xml

Maan kasvukunnon hoidolla voidaan saavuttaa monia hyötyjä: varmistaa satoja, nostaa satotasoja, varastoida ilmakehän hiiltä maahan, vähentää ravinnehuuhtoumia vesistöihin, parantaa biologista typensidontaa ja kasvien taudinkestävyyttä sekä sopeuttaa viljelyä ilmastonmuutokseen.

Eija Hagelberg, Projektijohtaja, BSAG

Ota yhteyttä

Eija Hagelberg

Toimivapaalla, työskentelee ympäristöministeriössä 30.4.2024- 26.4.2026.

Katri Salovaara

Projektipäällikkö, uudistava maatalous, luonnon monimuotoisuus

+358 40 653 7117

katri.salovaara@bsag.fi

Ajankohtaista

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml