Siirry pääsisältöön

Tutkimustietoa ruokajärjestelmän toimijoille

Valmis Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Vaikuttavampaa yhteistyötä viljelijöiden ja yritysten kanssa

Hankkeessa tuotettiin ja välitettiin viljelijöille ja yrityksille tieteeseen perustuvaa mutta käytännönläheistä tietoa uudistavasta viljelystä. Hankkeen avoimessa vuorovaikutuksessa tunnistettiin tarpeita ja luotiin ratkaisuja.

Virallinen nimi

BSAG:n yritys- ja viljelijäyhteistyön vahvistaminen

Kesto

2021–2023

Vastuuhenkilöt

Michaela Ramm-Schmidt

Vastuutahot

Baltic Sea Action Group

Rahoittaja

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Tiedon välittäminen kouluttamalla

Hankkeen aikana koulutimme viiden yrityksen avainhenkilöitä ja sopimusviljelijöitä yhteistyössä yritysten sekä tunnistamiemme parhaiden asiantuntijoiden kanssa. Yrityksiä olivat muun muassa Valio, Anora ja DAVA Foods, ja yhteensä lähes 750 henkilöä osallistui koulutuksiimme. Kehitimme pilottivaiheeseen saakka konseptin, joka tukee yrityksiä koulutusten jatkamisessa itsenäisesti omista ja viljelijöiden tarpeista lähtien. Toteutimme myös vuoden mittaisen intensiivivalmennuksen Nestlé Suomen viljelijäryhmälle. Osana valmennusta kehitimme kouluttajien ja yrityksen asiantuntijoiden kanssa vihannesviljelyyn soveltuvan kriteeristön uudistavaan viljelyyn.

Vuorovaikutus tiedewebinaareissa ja yritysten työpajoissa

Kutsuimme tutkijoita kahteen eri webinaariin kertomaan yrityksille hiilensidonnan tuoreimmista tuloksista ja uudistavan viljelyn taloudellisista vaikutuksista sekä keskustelemaan näistä aiheista.

Järjestimme työpajan yritysten tärkeimpien tarpeiden tunnistamiseksi ja käynnistimme tämän pohjalta kolme pienryhmää. Tärkeimmiksi tarpeiksi tunnistimme yhdessä yritysten kanssa: uudistavan viljelyn yhteisen määritelmän luomisen, uudistavan viljelyn mittaamisen ja mallintamisen sekä yhteisen yhteiskunnallisen vaikuttamisen uudistavan viljelyn laajempaan käytäntöön viemiseksi.

Yhteiskehittämisellä määritelmä ja kriteerit

Yhteistyössä yritysten ja Sanastokeskuksen kanssa laadimme uudistavan viljelyn määritelmän, jonka julkaisimme hankekauden lopussa.

Tarjosimme usealle yritykselle tietoa ja tukea hankintakriteerien asettamiseen ja tuotekehitystyöhön. Hankkeen aikana esimerkiksi Sinebrychoffin perinteinen Jouluolut valmistettiin ensimmäistä kertaa uudistavasti viljellystä mallasohrasta. Samalla tuli esiin yritysten tarve uudistavan viljelyn kriteereille. Käynnistimme työn yhteisten kriteerien laatimiseksi.

Tiedeartikkelien tuloksista yleistajuisia tiivistelmiä

Julkaisimme verkkosivuillamme 12 yleistajuista tiivistelmää tiedeartikkeleista. Tiivistelmät kertoivat peltomaan hiilensidontaan, maan kasvukuntoon ja maaperän biodiversiteettiin liittyvistä tuoreista tutkimustuloksista.

Lisäksi julkaisimme sivuillamme kirjallisuuskatsauksen hiiliviljelyn ympäristövaikutuksista sekä blogikirjoituksen tutkimustiedosta osana ympäristöystävällisten päätösten tekemistä.

WEBINAARIT

2021

Uudistavan viljelyn talous, hiilikreditit ja hiililaskuri

Tutkijat Jari Liski, Markku Ollikainen ja Sanna Lötjönen kertoivat tutkimuksen tuoreimmista tuloksista.

2022

Ajankohtaiskatsaus hiilensidonnan ja muiden uudistavan viljelyn vaikutusten mittaamisesta

Tutkija Jari Liski. Uudistavan viljelyn määritteleminen ja onnistuneen määritelmän perusperiaatteet. Maanviljelijä ja tutkija Juuso Joona.

Kannanotto

Joukko suomalaisia ruokaketjun yrityksiä yksimielisiä: on aika edistää uudistavaa viljelyä

Kevään 2023 eduskuntavaalien alla Carbon Action -yritykset ottivat yhdessä kantaa uudistavan viljelyn edistämiseksi myös politiikassa. Työ yhteisen vaikuttamisen puolesta käynnistettiin hankkeessa.

TYÖPAJAT

2022

Yritykset

Yritysten tärkeimmät tarpeet uudistavan viljelyn edistämiseksi omassa työssään.

2022

Pienryhmät

Työpajan tulosten perusteella kolmen pienryhmän aiheiksi valikoituivat uudistavan viljelyn määritteleminen, uudistavan viljelyn mittaaminen ja mallintaminen, yhteinen vaikuttaminen uudistavan viljelyn edistämiseksi.

Ota yhteyttä

Irina Niinivaara

Yritysyhteistyöpäällikkö 26.4.2024 asti.

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml