Siirry pääsisältöön

Tutkimustietoa ruokajärjestelmän toimijoille

Käynnissä Carbon Action Uudistava maatalous

Uudistava maatalous, Carbon Action

Vaikuttavampaa yhteistyötä viljelijöiden ja yritysten kanssa

Hankkeessa tuotetaan ja välitetään viljelijöille ja yrityksille ytimekästä, faktapohjaista ja käytännönläheistä tietoa uudistavasta viljelystä sekä rakennetaan avointa vuorovaikutusta ja rakentavaa dialogia eri ryhmien välille.

Virallinen nimi

BSAG:n yritys- ja viljelijäyhteistyön vahvistaminen

Kesto

2021–2022

Vastuu­henkilöt

Michaela Ramm-Schmidt

Vastuutahot

Baltic Sea Action Group

Rahoittaja

Jenny ja Antti Wihurin rahasto

Uutta tietoa ja toimintaa yhteiskehittämisen kautta

Maailmassa on kova tarve tutkimustiedolle hiilen varastoitumisesta, hiiliviljelyn vaikutuksista sekä käytännön esimerkeistä hiiliviljelyn soveltamismahdollisuuksista. Ei riitä, että tietoa tuotetaan, vaan sitä on tärkeä saada myös välitettyä eteenpäin ja vietyä käytäntöön.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston rahoittamassa hankkeessa tuotetaan eri kohderyhmille uutta tutkimuspohjaista ja helposti sovellettavaa tietoa uudistavasta viljelystä sekä edistetään tiedeyhteisön, yritysten ja viljelijöiden välistä vuoropuhelua. 

Yritykset tarvitsevat tietoa hiiliviljelyn periaatteista niin, että ne voidaan esimerkiksi viedä yritysten hankintakriteereihin ja voidaan kehittää uusia, jopa hiilinegatiivisia, tuotteita. Yrityksiä on myös innostettava kouluttamaan sopimusviljelijöitään ja tuottamaan tietoa kuluttajille.

Hankkeessa tuotettu tieto viedään viljelijöille ja yrityksille koulutusten, neuvonnan, tapaamisten, demonstraatioiden, artikkeleiden ja muiden kirjoitusten sekä muun viestinnän muodossa. Hankkeessa rakennetaan myös avointa vuorovaikutusta ja rakentavaa dialogia eri ryhmien – päätöksentekijöiden, viljelijöiden, tutkijoiden, yritysten – välillä.

Näin toimijat ymmärtävät paremmin, mitä kultakin toimijalta vaaditaan muutoksessa. Kohderyhmien törmäyttäminen ja yhteiskehittäminen tuo myös uusia näkökulmia ja tiedon kasvaessa kestävä maaperän hoito ja hiiliviljely arkipäiväistyvät.

Hanke vahvistaa entisestään BSAG:n työtä viljelijä- ja yritysrajapinnassa ja nivoutuu yhteen Carbon Action -alustan muun työn kanssa.

Ota yhteyttä

Michaela Ramm-Schmidt

Johtava asiantuntija, yritysyhteistyö

+358 40 525 0509

michaela.ramm-schmidt@bsag.fi

Hankkeessa mukana

Lue myös

Lue lisää
image/svg+xml