ALOITTEENTEKIJÄ
JA YHTEENSAATTAJA

Ongelmat ratkeavat, kun tietoa ja osaamista jaetaan. BSAG vauhdittaa Itämeri-työtä etsimällä ja kokoamalla yhteen Itämeren pelastamiseen tarvittavat yritykset, tutkijat, poliitikot sekä kaikki muut tahot.

Keskiössä

Carbon action -hiilipilotti

Hiilen sitominen ilmakehästä maaperään on keino hillitä ilmastonmuutosta. Hiiltä sitovat prosessit estävät samalla ravinteita valumasta Itämereen. Carbon Action -hiilipilotissa yhdistyvät huippututkimus ja käytännön maanviljely.

Ravinteiden kierrätys

Fosfori ja typpi ovat elämälle välttämättömiä ravinteita, mutta ne rehevöittävät Itämerta. Arvokkaat ravinteet tulisi kierrättää turvallisesti. Tämä vähentäisi mereen kohdistuvaa kuormitusta ja loisi liiketoimintamahdollisuuksia.

Sisäinen ravinnevarasto

Liialliset ravinteet ovat pääsyy Itämeren huonoon tilaan. Ulkoisen ravinnekuormituksen vähentäminen ei yksin riitä. Merellä suoritettavat toimenpiteet (sea based actions) pyrkivät ratkaisemaan meren pohjasta vapautuvien ravinteiden ongelman.

Sitoumuspankki

Sitoumus on teko tai prosessi, jolla on positiivinen vaikutus Itämereen.
Analysoimme ongelmat ja tuomme yhteen niiden
korjaamiseen tarvittavat tahot.

Selaa sitoumuspankkia ja katso mitä yli 250 organisaatiota tekevät Itämeren hyväksi!

Liity postituslistallemme

Pidä itsesi ajan tasalla uusimmissa Itämereen liittyvissä kysymyksissä.

LAHJOITA